Akce

Zakazují se akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb, jestliže          nespadají pod omezení.

Omezují se sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště .  Stejné omezení se vztahuje i na přípravu pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Tato nařízení a omezení platí od 5.10.2020 od 00 hodin do 18.10.2020 do 00 hodin