Důležité informace

Spotřebitel má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: 

Česká obchodní inspekce 

Ústřední inspektorát – oddělení ADR 

Štěpánská 15 

120 00 Praha 2 

Email: adr@coi.cz 

Web: https://adr.coi.cz 

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz. 

V Jeseníku dne 5.11.2018